Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rady pro občany

Co dělat při silném větru
  
 • Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně. 
 • Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa a nevydávejte se na horské túry.
 • Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy. 
 • Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli. 
 • Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.
 • Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.  
 • Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.
 • NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly,schopnosti a možnosti.
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
 
Pokud je lidský život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150. 
Co dělat v případě ohrožení
  
Jste - li svědkem nebo účastníkem mimořádné události, volejte tísňovou linku 112.
 • Zachovejte klid;
 • V rámci svých možností poskytněte pomoc ostatním, zejména starým, nemohoucím a nemocným lidem;
 • Dbejte pokynů záchranářů a policistů;
 • Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku;
 • Nepodceňujte vzniklou situaci;
 • Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí;
 • Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.
Jak chránit dýchací cesty v případě požáru nebo hustého kouře?
  
Během požáru dochází k zakouření prostoru toxickými zplodinami hoření. V důsledku nadýchání se těchto zplodin může člověk i umřít. Proto:
 • v případě nečekané potřeby chránit si dýchací cesty (nos a ústa) použijte jakoukoliv textilii, kterou máte momentálně po ruce (složený kapesník, šálu, svetr apod.);
 • pokud možno navlhčete ji, ochrana bude účinnější;
 • pohybujte se více u země, je tam menší koncentrace zplodin;
 • snažte se co nejrychleji opustit zakouřený prostor.
Co dělat při požáru v soupravě
  
Co dělat při požáru v soupravě?
 • neprodleně si chraňte dýchací cesty;
 • proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob;
 • uhaste požár, jestliže je to možné, nebo proveďte nutná opatření k zamezení jeho šíření;
 • co nejrychleji opusťte zasažený prostor;
 • při opuštění soupravy poskytněte pomoc lidem, kteří ji potřebují;
 • postiženým poskytněte na místě mimo dosah požáru okamžitou první pomoc;
 • kontaktujte řidiče, průvodčího, případně jiného odpovědného pracovníka hromadné přepravy a následně přivolejte hasiče, zdravotnickou záchrannou službu nebo vollejte tísňovou linku 112.
V případě zasažení ohněm se chovejte dle pravidla
„Zastav se, lehni si a kutálej se!“
 • Zastav se - neutíkejte (během či chůzí se oheň ještě více rozšíří) - běžící osobu je nutno třeba i násilím zastavit, donutit ulehnout a uhasit oděv;
 • Lehni si - kdekoliv jste, venku nebo uvnitř, okamžitě si lehněte na zem a pro ochranu obličeje si ho zakryjte dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení);
 • Kutálej se - valivým pohybem se pohybujte do doby, až plameny uhasnou - kutálením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.
Na co nezapomenout při evakuaci
  
Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se dostavte na určené místo. Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vozidel.
 
Zásady pro opuštění bytu nebo domku v případě evakuace:
 • Uhaste otevřený oheň v topidlech.     
 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 • Uzavřete přívod vody a plynu.
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 • Kočky a psy si vezměte s sebou.
 • Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.
Evakuační zavazadlo
Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
Obsahuje zejména:
Užívané  léky, inzulín atd.   
Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu. (max. na tři dny)
Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
Přenosné rádio s rezervními bateriemi, svítilnu
Toaletní a hygienické potřeby.
Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.
Co dělat v případě nálezu podezřelého zavazadla?
  
Může se stát, že v prostředku hromadné dopravy, na nádraží, čekárně nebo zastávce městské dopravy narazíte na podezřelý předmět - zavazadlo, ke kterému se nikdo nehlásí a u kterého dojdete k názoru, že by mohl být nebezpečný. Vedle nebezpečných chemických, biologických nebo radioaktivních látek by se mohlo jednat o tzv. nástražné výbušné systémy („profesionální“ nebo improvizované - a to jak časované nebo sestavené tak, aby vybuchly při nárazu, doteku nebo prostřednictvím rádiového signálu). Stejně tak je možné, že - například při stavebních pracích - narazíte na nevybuchlou munici. Jak v takové situaci postupovat?
 • Pokud to je možné, zachovejte v co nejvyšší míře klid;
 • S podezřelým předmětem nehýbejte, neotvírejte ho a nedotýkejte se ho;
 • Neodbornou manipulací by mohlo dojít k výbuchu, šíření nebezpečných látek nebo ke ztrátě kriminalistických stop (otisky prstů, stopy DNA);
 • Nález podezřelého předmětu co nejdříve oznamte průvodčímu, řidiči, případně jinému odpovědnému pracovníku hromadné přepravy;
 • V případě, že předcházející doporučení nelze realizovat, obraťte se na tísňovou linku 112 a řiďte se pokyny operátora;
 • Předmět operátorovi tísňové linky co nejlépe popište (vzhled, nápisy, chemické značky či číslice na obalu);
 • Na podezřelý předmět upozorněte i ostatní cestující.
Při předávání zprávy na čísla tísňového volání je nutné uvést:
 • důvod volání;
 • místo nálezu;
 • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte;

po ukončení hovoru je potřeba vyčkat na zpětný ověřovací telefonát operačního střediska.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář